Nya Värmekraftverket I Filborna Har PAL I Betongen

 In Nyheter

Filborna Värmekraftverket I Helsingborg Är I Full Drift. All Betong I Grundkonstruktionen Innehåller Penetron För Att Vattentäta Den Under Marknivå.

Med värmekraftverkets verkamhet som innebär att avfall omvandlas till värme och elkraft så är riskerna vid avfallshanteringen extra stora. Filborna-verket kan som mest förbränna 200.000 ton avfall varje år med en närmast 100% effektivitet. Penetron PAL i betongen innebar att läckage från avfallsprodukterna inte tränger vidare ner till underliggande mark.

Konstruktionen innehåller ungefär 1400 m3 i bottenplattan och väggarna och ytterligare 17000 m3 för avfallsintagen.

Recent Posts