Logistikvinst Med Penetron

 In Nyheter

Interiör från kulverten, målning pågår och inga besvärande vattenläckage förekommer.

Ovanpå kulverttaket är det materialupplag, bockningstationer och övriga typer av byggaktiviteter som garanterat hade slitet hål även på det starkaste membran. Med Penetron Cemflex VB systemet kan målning och installationsarbeten påbörjas när formen är riven och betongen härdat tillräckligt.

Detta ger betydande logistik och planeringsvinster för en byggplats som undantagslöst är hårt pressat tidsmässigt.

Recent Posts