Leveline LITE

Beskrivning

Leveline LITE:

Lastgränser?
LEVELINE LITE är en lätt, snabbhärdande, kalciumaluminatbaserad, självnivellerande underlag där normala viktnivåer eller betong överstiger tillåtna dödlaster. Lämplig som det slutliga underlaget för färdigt golv, det kan installeras från 0,6 – 5,1 cm i en applicering eller upp till 15 cm i flera appliceringssteg. Färdigt golv kan installeras på bara en dag.

 

  • För golv med viktbegränsningar
  • Passar bra som slutligt underlag.

 

  • Öppenhållandetid i 20 minuter

Produktinformation

  • Info
  • Info
  • Info

Ytterligare produktinformation

  • Produktblad
  • Produktblad
  • Produktblad