PAL 18

Betongtillsats i vätskeform. Levereras i IBC container 1174 KG returemballage alternativt fat 250 KG returemballage.

Beskrivning

Betongtillsats i vätskeform. Levereras i IBC container 1174 KG returemballage alternativt fat 250 KG returemballage. Kristallbyggande betongtillsats gör betongen vattentät och självläker nya sprickläckage <0,4 mm repeterande i betongens egen livstid. Förhindrar vatten- & vätskeinträngning och stabiliserar betongens eget pH – värde. Förebygger och skyddar effektivt mot armeringskorrosion. Skyddar betongen mot aggressiv nedbrytande påverkan förorsakad av kontaminerat avloppsvatten, processvatten, aggressivt grundvatten, havsvatten, tösalt, klorider, karbonater, sulfater, nitriter, nitrater mm. vid konstant exponering inom pH3 – pH11.

Produktinformation

  • Info
  • Info
  • Info

Ytterligare produktinformation

  • Produktblad
  • Produktblad
  • Produktblad