Penebar SW 55

Kategori:

Penebar SW55 – Svällband

Beskrivning

Penebar SW 55 skapar en mekanisk barriär mot vatten genom betongfogar. Dess förmåga att expandera och täta betongfogar gör denna produkt lämplig till gjutningar där grundvattentryck från sidan föreligger.