Penecrete Mortar

Torrbruk som blandas med vatten till en spackelbar massa för spricklagningar, utfyllnad av ojämnheter, håligheter mm. i betong. Penecrete® SKALL ALLTID ANVÄNDAS I KOMBINATION med Penetron® slamma.

Beskrivning

Blanda och applicera Penecrete Mortar: Metodprodukt som används i kombination med Penetron slamma. Blanda 4,5 viktdelar Penecrete Mortar till 1 viktdelar vatten. Applicera med spackelslev. Vatten tillsätts till torrpulver. Öppenhållandetid på Penecrete Mortar är ca. 20 minuter beroende på temperatur och relativ luftfuktighet. Blanda till ett homogent spackelbruk. Om spackelbruket börjar stelna: rör om omedelbart utan att tillsätta med vatten i efterhand. Penecrete Mortar är en tixotrop produkt.