Penetron Inject

Kategori:

Penetron Inject är en injekteringsbetong som är kristallinmodifierad.

Beskrivning

Penetron Inject är en kristallinmodifierad tvåkomponents injekteringsbetong med integrerad kristallin vattentätningsförmåga. Penetron Inject gör sprickor täta genom att fylla hålrum och sprickor djupt inne i konstruktionen. Den fina partikelstorleken hos dess beståndsdelar gör att Penetron Inject med lätthet kan komma in i trånga utrymmen. Den har en mycket låg, vattenliknande viskositet.