Surfix SKM

Beskrivning

Surfix SKM:
SURFIX SKM är en polymermodifierad, snabbhärdande, ej frostbeständigt bruk som används för att fylla tomrum och släta ytorna på öppna betong- och träunderlag före installation av golvbeläggningar. Vanliga golvbeläggningar kan installeras på Surfix SKM efter 1 timmes härdning.

  • För ojämnheter, övergångar eller trösklar.
  • Fyller tomrum och jämnar av betongytor.
  • Beläggningar kan installeras efter 1 timme.

Produktinformation

  • Info
  • Info
  • Info

Ytterligare produktinformation

  • Produktblad
  • Produktblad
  • Produktblad